Привикване към ниски температури: действа ли?

Здравейте. В предния блог засегнах тема, която беше насочена към индивидуалната топлинна чувствителност. И тъй като ни предстоят още няколко студени зимни месеци, ви питам - вие успяхте ли да…