Златни ръце

Днес една клиентка ме похвали, че имам златни ръце. Стана ми много приятно от това. Не оставайте с впечатлението, че искам да се хваля - в никакъв случай. Аз наистина…