Лечение чрез цветове

Още в древността лечебната сила на цветовете е била използвана изключително много. Тогава религиозните храмове са се боядисвали с определени цветове, за да носят успокоение и смирение на вярващите. В…