Българите сме най-нередовните платци в Европа

arrow downБългарите сме на дъното на поредната класация. Този път проучването на немската колекторска компания  EOS GROUP „Навици за плащане в Европа” 2014, показва, че заедно със скъпата ни съседка Румъния фирмите и физическите лица у нас бавят най-много плащанията към доставчиците си. Изглежда просрочените вземания се оказват основен проблем за (не)развитието на икономическата ни система– компаниите, които не получават парите си навреме, не могат да правят планираните инвестиции, а понякога дори да платят и на служителите си…

В крайна сметка фирмите отписват 5% от вземанията си, защото изобщо не могат да бъдат събрани. Оказва се, че бизнес клиентите стават много по-нередовни платци, отколкото крайните потребители. Статистиката показва, че те бавят 28% от плащанията си, спрямо 20% процента за физическите лица. Подобно е положението в цяла Европа, но в България лошата тенденция се дължи на сравнително по-ниските доходи, а също и, макар в не в толкова голяма степен, но трябва да се отчете – специфичния манталитет на нашенеца.

За сравнение според данни на EOS най-дисциплинирани са клиентите от Германия (83 % редовни плащания) и Франция (80%).

На фона на тези не много позитивни данни, попаднах на коментара на г-жа Райна Миткова –Тодорова, управител на EOS за България ( EOS Matrix и EOS Services). Като специалист по тези въпроси, тя дава някои практически решения на проблема със задлъжнялостта при фирмите. например, че за да се повиши събираемостта трябва да се намалят на сроковете за плащане на дълговете. Това до някъде би могло да бъде от полза, разбира  се, но според мен има и още един проблем.

Според същото това проучване над половината от анкетираните използват за справяне с проблема с несъбраните вземания вътрешни екипи, а само 20 % наемат специализирани колекторски фирми като EOS Matrix. Непрофесионалният подход на вътрешните екипи не води до висока събираемост, а фирмите остават без пари в брой, което прави трудно покриването на техните собствени разходи.

За излизането от кризата лидерите в колекторския бизнес като EOS Matrix вече взимат необходимите мерки. Обучителни семинари и курсове, които организират имат за цел да подобрят практиките за събирането на вземания и оптимизират работата на вътрешните екипи. Постигайки по-добри резултати за собствената си фирма, ще подобрят резултатите и в национален аспект. Мисля, че работата на EOS Matrix в тази насока е голям е плюс за страната ни изобщо.