Тибетската школа „Дзогчен“

Много от учителите на школата „Дзогчен“ не са били интелектуалци или учени. Някои от тях дори не са умеели да четат. Ала предаването на уменията от учител на ученик и размяната на топлота и блаженство остават непрекъснати и до днес.

По традиция учителят въвеждал ученика в природата на ума. Той или тя посочвал постигнатото от ученика познание. След като получили тези наставления , учениците медитирали известно време в уединение, докато медитативната им реализация укрепне. После те можели да изразят постижението си в няколко стиха, с духовни съвети бликащи направо от сърцата им. Те предавали тези сърдечни съвети, плод на тяхната практика, на следващия ученик, който пък на свой ред се вглъбявал в съзерцание и се упражнявал върху тях, докато също не постигнел реализация.