Сърдечните наставления на тибетския учител Дава Гялцен

„Видението е умът.
Умът е празен.
Празнотата е ясна светлина.
Ясната светлина е единение.
Единението е Велико блаженство“

Тези пет стиха, написани от тибетския учител Дава Гялцен, който ни отвежда от объркаността, в която се намираме, до великото блаженство. Те са приложими към всяка ситуация и всеки един момент. Казват, че когато научите значението на петте напътстващи стиха и започнете да медитирате върху тях, ще добиете смелостта да вникнете непосредствено и най-дълбоко в тях и ще откриете скъпоценният камък, скрит във вашите обикновени, делнични преживявания.

Много често търсим помощ, съвет или подкрепа извън себе си и отхвърляме собствените си преживявания, защото може би не знаем как да работим с тях. Често се съмняваме в собствените си способности и се самообвиняваме.

Интересно е да черпим вдъхновение от тибетските съветници.