Меридиани в акупунктурата

Меридианите се използват в акупунктурата, акупресурата и шиатцу. Други подобни методи са били прилагани в различни култури по целия свят от хилядолетия. Акупунктурата е широко разпространена днес и много лекари специализират източна медицина.

В китайската акупунктура има дванайсет основни меридиана, които пренасят жизнената сила от сърцевината до различните части на тялото. Има и също осем допълнителни меридиана, които могат да изпълняват същата функция като основните. Всеки от тях е подобен на тръбичка съд, по който тече енергия. Акупунктурните точки са малки конуси, разположени по протежение на тези канали. Всяка точка притежава специфична функция. По време на акупунктурен сеанс може да се комбинира стимулирането на различни точки, за да се повиши цялостния ефект на лечението. Тези малки конуси изпълняват функция на врати по протежението на меридианите. Aко конусът е блокиран или прекалено широко отворен, свободното протичане на енергията ще се затрудни и ще възникнат някакви болестни процеси. Тези области могат да се лекуват, за да се позволи енергията да протече свободно.

За разбирането на енергийната медицината е необходимо да се знае теорията за Ин и Ян. Тази теория се основава на философията за две взаимосвързани противоположности. Ян се представя като огрян от слънце склон, докато Ин е сенчестата страна на планината. Ян се разглежда като целенасочено, мъжко, горещо, начало. Ин е подхранващо, женско, студено, тъмно, пасивно, вътрешно, а също край. Лявата страна на тялото е Ин, дясната страна на тялото е Ян.

Тази невероятно сложна и изящна концепция за взаимодействието на енергиите, представена от традиционната китайска медицина, се използва и изучава от хилядолетия в Китай, Япония и други култури.