Как влияят просрочените задължения на бизнеса?

Всеки един участник на пазара в даден момент е изправен пред ситуация, в която някой му дължи пари. Последиците за бизнеса, в следствие на просрочени задължения, могат да бъдат сериозни. А помощта идва от професионални агенции за събиране и управление на вземания като ЕОС Матрикс.

Когато се появят просрочени вземания бизнесът се старае да се спаси, като замрази или намали работните заплати и съкрати работни маста. Това от своя страна се отразява на цялостния икономически цикъл, защото намалява покупателната способност на хората.

Изход от този затворен кръг, специализираната агенция за събиране и управление на вземания ЕОС Матрикс, открива в своята дейност. Само чрез правилни механизми за управление на просрочените задължения може да се предотвратят негативните последици както за кредиторите, така и за цялостната икономика на страната.

ЕОС Матрикс има дългогодишен опит на българския пазар (повече от 15 години) и е част от международната финансова група EOS Group, която притежава повече от 43-годишен опит в събирането на вземания и 30-годишен опит в изкупуването на вземания. Опит, който дава база за изграждане на собствено ноу-хау в областта. Всяка година провежда проучване, за да изследва практиките на плащане в Европа.

ЕОС Матрикс е член на ACA Intl. (USA), Германо-българска индустриално-търговска камара, AmCham и е съосновател на Асоциацията на колекторските агенции в България. Тя си партнира успешно с редица търговски компании, ютилити, банкови и небанкови финансови институции и телекоми.

Повишаване на финансовата култура сред населението е един от начините, с които би могло да се предотврати голямото количество просрочени задължение. Ето защо ЕОС Матрикс се старае в работата да разбере причините за забавянето на плащането и да обясни всички права и задължения, които следват от ползването на определен продукт. Това, според тях, би помогнало на потребителите да не допускат повторно подобна ситуация.

За фирмите колекторската агенция препоръчва правилни механизми за проследяване на плащанията, както и да не се изчаква прекалено дълго време, преди да се потърси просроченото задължение.